Bewoners Zwinstraat uiten hun ongenoegen

Op 12 januari 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit en verkeersveiligheid

Tijdens recente huisbezoeken spraken veel bewoners van de Zwinstraat en omgeving ons aan over de heraanleg. Ook over de bewonersvergaderingen bleek er ongenoegen te bestaan.
Na de tweede vergadering werden gewijzigde plannen goedgekeurd, na klachten van enkele bewoners tussen de Spoorwegbedding en de Woestinnestraat.
Hierdoor werd een onveilige verkeerssituatie gecreëerd:
- het fietspad stopt plots thv de Spoorwegbedding, waardoor fietsers opeens op de rijweg moeten
- De straat wordt niet alleen als een sluipweg tussen de Bruggesteenweg en de Stationsstraat gebruikt, maar er wordt veel te snel gereden
- Fietsers moeten meedere keren de straat over steken om verder te fietsen
- Het voorzien van een groenstrook in het middenstuk roept ook vragen op bij de bewoners, dit werd ook niet uniform uitgevoerd en niet overal zijn grasdalen met ingezaaid gras voorzien
- De verkeersremmers zijn verdwenen, waardoor er sneller wordt gereden en er toenemend zwaar vervoer is. De veiligheid in de straat is zeker niet verbeterd.
- De tegels van het voetpad en het fietspad aan de kant van de Stationsstraat hebben een uniforme kleur. Het is niet zichtbaar waar de scheiding ligt.
- Tijdens onze rondgang stelde de N-VA ook vast dat de automobilisten dit fiets/voetpad gebruikten als parkeerstrook.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is